Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: info@atzalynogimnazija.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
Mokykloje dirbantys mokytojai ir specialistai

Gimnazijoje dirbantys mokytojai ir specialistai

Pavardė, vardas

Pareigos

Abarienė Irutė

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja

Abarius Regimantas

Kūno kultūros mokytojas -metodininkas

Aksomaitytė-Ščiukienė  Aušra

Neformaliojo ugdymo mokytoja, menų mokytoja- metodininkė

Amniakova Tatjana

Rusų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja, Ib klasės vadovė

Ardavičienė Laima

Anglų kalbos mokytoja - metodininkė

Ašmontienė Valda

Muzikos mokytoja - metodininkė, IIa, e klasių vadovė

Baltrimavičienė Dalia

Matematikos vyr.  mokytoja

Berankienė Rūta

Anglų kalbos mokytoja - metodininkė, IIId klasės vadovė

Bernotavičius Virgaudas

Technologijų vyr. mokytojas

Bitkovienė Neringa

Istorijos mokytoja - metodininkė

Blinstrubienė Lina

Istorijos  mokytoja - metodininkė, pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, IIIe klasės vadovė

Butkus Dainius

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Cicėnienė Rasa

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos vyr. mokytoja

Čiužienė Dalia

Informacinių technologijų operatorė, fizikos vyr. mokytoja

Danielienė Sonata

Matematikos  vyr. mokytoja

Dapkevičius Romualdas

Informacinių technologijų  mokytojas - metodininkas

Giedraitytė Vitalija

Anglų kalbos vyr.  mokytoja

Januškonė Jovita

Bibliotekininkė

Kanišauskaitė Karolina

Bibliotekininkė

Kavaliauskienė Vaida

Dailės vyr. mokytoja, IId klasės vadovė

Kaziukonis Valdas

Etikos mokytojas metodininkas, IVd klasės vadovas

Krapikienė Asta

Lietuvių kalbos mokytoja-metodininkė

Klimkevičienė Rima

Laborantė

Liubinienė Inga

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Lažinskienė Rasa

Chemijos mokytoja metodininkė, IVc klasės vadovė

Lukoševičius Tadas

Kūno kultūros vyr. mokytojas

Mackevičius Žydrūnas

Geografijos mokytojas metodininkas

Markevičienė Neringa

Muzikos mokytoja-metodininkė, IIc klasės vadovė

Matažinskienė Aušra

Matematikos mokytoja-metodininkė,

Matulienė Deimantė

Anglų kalbos vyr.  mokytoja, IIIc klasės vadovė

Matulis Tomas

Kūno kultūros vyr. mokytojas, informacinių technologijų vyr.  mokytojas

Mažeikienė Julija

Lietuvių kalbos mokytoja  metodininkė

Micevičienė Vida

Fizikos mokytoja - metodininkė

Mickevičius Rolandas

Neformaliojo ugdymo  vyr. mokytojas

Mikulskienė Ramunė

Anglų kalbos vyr. mokytoja, IIb klasės vadovė

Misiūnienė Ramunė

Vokiečių k.  mokytoja-metodininkė

Mockienė Rasa

Istorijos vyr.  mokytoja, IVa klasės vadovė

Nurdinova Daiva

Dailės mokytoja - metodininkė, Id klasės vadovė

Paliūnytė Nemira

Anglų kalbos vyr. mokytoja

Paulauskienė Vilma

Vyr. socialinė pedagogė

Petrėtis Antanas

Administratorius, ekonomikos mokytojas, veiklos stebėsenos specialistas

Petrulis Gintaras

Direktorius, matematikos vyr.mokytojas

Pilibienė Danutė

Neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

Remenčienė Vera

Biologijos mokytoja - metodininkė

Rutkauskienė Audra

Praktinės firmos kuratorė, geografijos vyr. mokytoja, ekonomikos vyr. mokytoja, Ia klasės vadovė

Šilkaitienė Diana

Lietuvių kalbos mokytoja- ekspertė

Stanevičienė Violeta

Informacinių technologijų  mokytoja - metodininkė

Stanionienė Asta

Vyr. buhalterė

Sviderskienė Virginija

Chemijos vyr. mokytoja, IIIa klasės vadovė

Tikniuvienė Asta

Lietuvių kalbos vyr. mokytoja, IIIb klasės vadovė

Urbšys Andrius

Kūno kultūros mokytojas - metodininkas

Urbonavičienė Vaida

Technologijų mokytoja - metodininkė, Ic klasės vadovė

Ūsienė Irena

Biologijos mokytoja-ekspertė

Vaiginienė Jūratė

Neformaliojo ugdymo mokytoja, laborantė

Vaitkevičienė Violeta

Rusų kalbos vyr. mokytoja, etikos vyr.mokytoja, Ie klasės vadovė

Želnienė Zita

Lietuvių kalbos mokytoja - metodininkė

Žikienė Regina

Tikybos vyr. mokytoja, IVb klasės vadovė

Žižnevičienė Danutė

Matematikos mokytoja metodininkė

  • Pamokų laikas:
  • 1. 8.00 - 8.45
  • 2. 8.55 - 9.40
  • 3. 9.50 - 10.35
  • 4. 11.15 - 12.00
  • 5. 12.10 - 12.55
  • 6. 13.05 - 13.50
  • 7. 13.55 - 14.40
  • 8. 14.45 - 15.30
  •