Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: info@atzalynogimnazija.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
Mokykloje taikomas pažangos pasiekimų vertinimas

Teikiamos konsultacijos ir paslaugos

Gimnazijoje mokiniams, jų tėvams, mokytojams konsultacijas ir pagalbą teikia: psichologė,  socialinė pedagogė,  visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Specialistai

Vardas ir pavardė

Darbo laikas

Socialinė pedagogė
 

Vilma Paulauskienė

 I-IV   730-1530 val.
V        730-1400 val.
Pietų pertrauka 1200-1230 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Gražina Bičkienė

I, IV       800-1630 val.
II       800-1606 val.
III     1300-1600 val.
V      Nedirba
Pietų pertrauka 1100-1130 val.

Psichologė Asta Sadauskienė I     900-1130      1300-1530 val.
II    830-1100      1300-1530 val.
III  900-1100        1300-1600 val.
IV   830-1100     1300-1530 val.
V    Nuotolinis darbas
Pietų pertrauka 1210-1240 val.

 SOCIALINĖ PEDAGOGĖ VILMA PAULAUSKIENĖ

Teikia individualias ir grupines konsultacijas:

- problemų tarp mokinių sprendimas;

- problemų tarp mokinių ir mokytojų sprendimas;

- problemų tarp mokinių ir tėvų sprendimas;

- pagalba psichologui, spec. pedagogui, sveikatos priežiūros specialistei ir klasių vadovams.

 

Atlieka vaiko socialinės aplinkos įvertinimą:

- reikalingų duomenų rinkimas;

- vaiko socialinės problemos analizė;

- konsultavimas;

- problemos pašalinimas.

 

Dirba su rizikos grupių mokiniais:

- sąrašų sudarymas;

- asmenybės ir problemos įvertinimas;

- individualios kortelės (bylos) sudarymas ir pildymas;

- lankymasis mokinių namuose.

 

Organizuoja materialinę pagalbą mokiniams:

- nemokamo maitinimo organizavimas;

- kelionės į mokykla išlaidų kompensavimo apskaičiavimas.

 

Atlieka tiriamąjį darbą:

- tyrimų organizavimas;

- tyrimų rezultatų analizė ir aptarimas;

 

Palaiko ryšius su kitomis organizacijomis:

- teikiančiomis socialinę pagalbą;

- teikiančiomis psichologinę - pedagoginę pagalbą;

- teikiančiomis teisinę pagalbą;

- organizuojančiomis vaikų laisvalaikį ir užimtumą.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.


VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ GRAŽINA BIČKIENĖ

Veiklos kryptys:

tikrinimas ir kontrolė:

 • mokyklos aplinkos formavimas ir priežiūra pagal higienos normas;

švietėjiškas darbas:

 • pokalbiai su mokiniais sveikatinimo temomis;

 • konkursų organizavimas;

 • paskaitos bendruomenės nariams.

lėtinių infekcinių ligų profilaktika ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas:

 • kaupia informaciją apie mokinių sveikatos tikrinimus, juos analizuoja, pateikia žinias klasės auklėtojams;

 • užtikrina bendradarbiavimą su asmens sveikatos priežiūros įstaigos specialistais, vykdo jų rekomendacijas;

 • vykdo somatinių susirgimų prevenciją;

 • ugdo mokinių asmens higienos įpročius.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.

Vykdo traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją.

Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.


·         Mokiniai maitinami gimnazijos valgykloje. Kasdien mokiniams pateikiamas valgiaraštis. Maitinimo paslaugas teikia UAB "Bruneros".

·         Gimnazijoje veikia mokinių kavinė.

·         Gimnazijoje organizuojamas nemokamas maitinimas mokiniams iš socialiai remtinų šeimų. Nemokamą maitinimą skiria Kėdainių miesto ir rajono seniūnijos.

·         Nemokamo maitinimo apskaita vedama pagal skaitmeninio pirštų antspaudų nuskaitytuvo duomenis.

·         Socialinė pedagogė ir direktoriaus pavaduotoja, atsakinga už nemokamo maitinimo organizavimą,  domisi nemokamo maitinimo organizavimu.

 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
 •