Mindaugo g. 18, 57438, Kėdainiai
Tel. 8 347 60230
El.paštas: info@atzalynogimnazija.lt
Įm. kodas: 191018913
Steigėjas: Kėdainių rajono savivaldybės taryba
Mokykloje dirbantys mokytojai ir specialistai

Informacija III klasių mokiniams

Vidurinis ugdymas

Vidurinis ugdymas prasideda 11 klasėje.

Kuo skiriasi vidurinis ugdymas, nuo pagrindinio:

·      mokosi mažiau dalykų (nuo  9 iki 13),

·      savaitinis pamokų skaičius per dvejus metus nuo 56-64 val.

·      dalykus galima  mokytis dviem lygiais   ( bendrasis ir išplėstinis kursai),

·      mokymosi turinį sudaro bendrojo lavinimo turinys - 60% viso pamokų laiko (38 savaitinės pamokos per dvejus metus) ir mokinio pasirinktas mokymosi turinys - 40 % viso pamokų laiko (nuo 18 iki 26 savaitinių pamokų per dvejus metus),

·      išplėstinių kursų skaičius neribojamas,

·      galima rinktis įvairius pasirenkamuosius dalykus ir dalykų modulius.

·      išnyksta klasių sistema, mokiniai mokosi įvairiose mobiliose grupėse, sudarytose iš tos pačios arba paralelių klasių mokinių, kurie mokosi tą patį pasirenkamąjį dalyką arba privalomą dalyką tuo pačiu kursu, tą patį pasirenkamąjį dalyką ar dalyko modulį.

Branduolio dalykai ( privalomas):

Privalomas pamokų sk. per dvejus metus

Pastabos

Dorinis ugdymas (tikyba arba etika)

2 val.

 

Lietuvių kalba

8 val

Galima mokytis bendruoju ir išplėstiniu kursais

Anglų kalba (arba kita pirmoji užsienio k.)

6 val.

Socialinio ugdymo dalykas (Istorija arba geografija)

4 val.

Matematika

6 val.

Gamtos mokslų dalykas  (arba fizika, arba chemija arba biologija)

4 val.

Menų arba technologijos dalykas (dailė, šokis, muzika, teatras, statyba ir medžio apdirbimas, turizmas ir mityba)

2 val.

kūno kultūra (bendroji arba pasirinkta sporto šaka)

4-6 val

Branduolio dalykų privalomas pamokų skaičius

38 val.

 

Galimi individualaus ugdymo plano dalykai:

 

 

Pasirenkamasis dalykas:

II-oji užsienio kalba

Informacinės technologijos

II-asis socialinio ugdymo dalykas

Kiti pasirinkti gamtos mokslai

 

Galima mokytis bendruoju ir išplėstiniu kursais

Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai:

Braižyba

Ekonomika

Psichologija

Karjeros planavimas

 

 

Įvairių dalykų moduliai:

  

 

 

Pasirenkamsis individualaus plano pamokų skaičius

Nuo18 iki 26 val.

 


 

Siūlomas  dalykų modulių sąrašas

Eil Nr.

Pavadinimas

1.    

Istorinių dokumentų analizė

2.    

Politinis žemėlapis (geografija)

3.    

Kalbos vartosena (rusų kalba)

4.    

Eksperimentinė biologija.

5.    

Grafinių ir eksperimentinių uždavinių sprendimas (fizika).

6.    

Kiekybiniai ir kokybiniai uždaviniai (chemija)

7.    

Matematikos teminio kartojimo uždaviniai, ruošiantis brandos egzaminui. (A kursui)

8.    

Probleminiai ir nestandartiniai matematikos uždaviniai.(A kursui)

 

GALIMI TOKIE INDIVIDUALŪS PLANAI

2017-2018 m.m., 2018-2019 m.m.

Socialinių mokslų kryptis

 

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

Dorinis ugdymas   (tikyba, etika)

 

2

 

2

 

2

Kalbos:

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

A

12

A

12

A

12

Užsienio kalba (1oji - anglų kalba)

B2

8

A

8

A

8

Užsienio kalba (2-oji):

B1

8

-

-

B2

8

 • Vokiečių kalba

 

 

 

 

 

 

 • Rusų kalba

 

 

 

 

 

 

Socialiniai mokslai:

 

 

 

 

 

 

Istorija

A

6

A

6

A

6

Geografija

B

 4

A

6

 

 

Gamtos ir tikslieji mokslai:

 

 

 

 

 

 

Matematika

A

9

A

9

A

9

Informacinės technologijos

 

 

A

4

B

2

Gamtos mokslas ( vienas) (fizika, chemija, biologija)

B

4

B

4

B

4

Menai ir technologijos:(vienas)

B

4

 

4

 

4

 • Dailė

 

 

 

 

 

 

 • Muzika

 

 

 

 

 

 

 • Teatras

 

 

 

 

 

 

 • Šokis

 

 

 

 

 

 

 • Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

 

 

 

 

 • Turizmas ir mityba

 

 

 

 

 

 

 • Verslas ir vadyba

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūra: (renkasi vieną)

B

4

B

4

B

4

 • Bendroji kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 • Pasirinkta sporto šaka:

 

 

 

 

 

 

                   Krepšinis

 

 

 

 

 

 

             Aerobika

 

 

 

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

 

1

 

 

 

1

Psichologija

 

 

 

 

 

 

Prancūzų kalba

 

 

 

 

 

 

Karjeros planavimas

 

 

 

 

 

1

Dalykų moduliai:

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

1

 

1

 

2

Istorija

 

1

 

1

 

1

Geografija

 

1

 

1

 

 

Iš viso:

 

63

 

64

 

63


Kalbų kryptis

 

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

Dorinis ugdymas   (tikyba, etika)

 

2

 

2

 

2

 

2

Kalbos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

A

12

A

12

A

12

A

12

Užsienio kalba (1oji - anglų kalba)

B1

8

B1

8

B2

8

B2

8

Užsienio kalba (2-oji):

B1

6

B2

6

B2

6

B1

6

 • Vokiečių kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Rusų kalba

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialiniai mokslai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija

A

6

A

6

A

6

A

6

Geografija

A

6

B

4

B

4

A ar B

4-6

Gamtos ir tikslieji mokslai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

B

8

B

8

B

8

B

8

Informacinės technologijos

A-B

2-4

A-B

2-4

A-B

2-4

A-B

4-2

Gamtos mokslas (fizika, chemija, biologija)

B

4

B

4

 

4

B

4

Menai ir technologijos:(vienas)

B

4

B

4

B

4

B

4

 • Dailė

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Muzika

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Teatras

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Šokis

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Turizmas ir mityba

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Verslas ir vadyba

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūra:

B

4

B

4

B

4

B

4

 • Bendroji kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pasirinkta sporto šaka:

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Krepšinis

 

 

 

 

 

 

 

 

             Aerobika

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

1

 

1

 

 

 

1

Ekonomika

 

 

 

 

 

 

 

 

Psichologija

 

 

 

 

 

 

 

 

Karjeros planavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalykų moduliai:

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorija

 

1

 

1

 

 

 

1

II užsienio  kalba

 

1

 

1

 

 

 

1

Geografija

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

61-63

 

61-63

 

 

 

61

 

Gamtos mokslų kryptis 

 

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

Dorinis ugdymas   (tikyba, etika)

 

2

 

2

 

2

Kalbos:

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

B-A

10-12

B-A

10-12

B-A

10-12

Užsienio kalba (1oji - anglų kalba)

B1-B2

8

B1-B2

8

B1-B2

8

Socialiniai mokslai:

 

 

 

 

 

 

Istorija

B

4

A

6

 

 

Geografija

 

 

 

 

B

4

Gamtos ir tikslieji mokslai:

 

 

 

 

 

 

Matematika

B

8

A

9

B

8

Informacinės technologijos

B

2

 

 

B

2

Gamtos mokslai

 

 

 

 

 

 

Fizika 

B

4

 

 

B

4

Biologija

B

4

A

6

 

 

Chemija

B

4

A

6

A-B

6-4

Menai ir technologijos:(vienas)

B

4

B

4

 

4

 • Dailė

 

 

 

 

 

 

 • Muzika

 

 

 

 

 

 

 • Teatras

 

 

 

 

 

 

 • Šokis

 

 

 

 

 

 

 • Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

 

 

 

 

 • Turizmas ir mityba

 

 

 

 

 

 

 • Verslas ir vadyba

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūra:

B

4

B

4

 

4

 • Bendroji kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 • Pasirinkta sporto šaka:

 

 

 

 

 

 

                   Krepšinis

 

 

 

 

 

 

             Aerobika

 

 

 

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

 

 

 

 

 

 

Psichologija

 

1

 

1

 

 

Braižyba

 

 

 

 

 

 

Karjeros planavimas

 

 

 

1

 

1

Dalykų moduliai:

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

 

 

1

 

1

Chemija

 

 

 

2

 

 

Biologija

 

 

 

2

 

2

Iš viso:

 

60-64

 

61-64

 

60-64

 

Tiksliųjų mokslų kryptis 

 

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

kursas

Pam sk.

Dorinis ugdymas   (tikyba, etika)

 

2

 

2

 

2

Kalbos:

 

 

 

 

 

 

Lietuvių kalba

B

10

B

10

A

12

Užsienio kalba (1oji - anglų kalba)

B1

8

B2

8

B2

8

Socialiniai mokslai:

 

 

 

 

 

 

Istorija

B

      4

A

6

 

 

Geografija

 

 

 

 

B

4

Gamtos ir tikslieji mokslai:

 

 

 

 

 

 

Matematika

B

8

A

9

A

9

Informacinės technologijos

A

4

A

2

A

4

Gamtos mokslai

 

 

 

 

 

 

Fizika 

B

4

A

7

A

7

Biologija

 

 

 

 

 

 

Chemija

B

4

B

4

 

 

Menai ir technologijos:(vienas)

B

4

B

4

 

4

 • Dailė

 

 

 

 

 

 

 • Muzika

 

 

 

 

 

 

 • Teatras

 

 

 

 

 

 

 • Šokis

 

 

 

 

 

 

 • Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

 

 

 

 

 • Turizmas ir mityba

 

 

 

 

 

 

 • Verslas ir vadyba

 

 

 

 

 

 

Kūno kultūra:

B

4

B

4

 

4

 • Bendroji kūno kultūra

 

 

 

 

 

 

 • Pasirinkta sporto šaka:

 

 

 

 

 

 

                   Krepšinis

 

 

 

 

 

 

             Aerobika

 

 

 

 

 

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

1

 

 

 

 

 

Psichologija

 

 

 

 

 

 

Braižyba

 

 

1

 

 

1

Karjeros planavimas

 

 

 

 

 

 

Dalykų moduliai:

 

 

 

 

 

 

Matematika

 

1

 

2

 

2

Lietuvių

 

1

 

1

 

1

Anglų kalba

 

1

 

1

 

1

Fizika

 

1

 

1

 

1

Iš viso:

 

Iki 64

 

61-64

 

60-64

 

___________ klasės mokini(ės)_____________________________ individualaus ugdymo planas 2017-2018 m.m.

 

Kursas

Pam. per dvejus metus sk.

Dorinis ugdymas:

 

9-13 dalykų

 

 

 

 

 

 

 

9-13 dalykų

 

 

 

 

56-64 pamokos per dvejus metus

 

 

 

 

 

 

 

56-64 pamokos per dvejus metus

Tikyba

 

 

Etika

 

 

Lietuvių kalba

 

 

Užsienio kalba (1oji )

 

 

Užsienio kalba (2-oji):

 

 

 • Vokiečių kalba

 

 

 • Rusų kalba

 

 

Socialinis ugdymas:

 

 

Istorija

 

 

Geografija

 

 

Matematika

 

 

Informacinės technologijos

 

 

Gamtamokslinis ugdymas:

 

 

Biologija

 

 

Fizika

 

 

Chemija

 

 

Menai, technologijos, integruotas menų ir technologijos kursas:

 

 

 • Dailė

 

 

 • Šokis

 

 

 • Muzika

 

 

 • Teatras

 

 

 • Verslas ir vadyba

 

 

 • Turizmas ir mityba

 

 

 • Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

Kūno kultūra

 

 

 • Bendroji kūno kultūra

 

 

Pasirinkta sporto šaka:

 

 

 • Krepšinis

 

 

 • Aerobika

 

 

Iš viso branduolio pamokų skaičius:

 

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

 

Ekonomika          

 

 

Braižyba

 

 

Psichologija

 

 

Karjeros planavimas

 

 

Dalykų moduliai:

 

 

 

II užsienio kalbos

 

 

 

Matematikos

 

 

 

Informacinių technologijų

 

 

 

Fizika

 

 

 

Chemija

 

 

 

Biologija

 

 

 

Istorija

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

Plano, kurį reikia užpildyti, pavyzdys iš kitų mokyklų ateinantiems  mokiniams

Individualaus plano pavyzdys ateinantiems iš kitų mokyklų

_______________________________________________ mokyklos

 mokini(ės)_____________________________ individualaus ugdymo planas 2017-2018 m.m.

 

Kursas

Pam. per dvejus metus sk.

Dorinis ugdymas:

 

9-13 dalykų

 

 

 

 

 

 

 

9-13 dalykų

 

 

 

 

56-64 pamokos per dvejus metus

 

 

 

 

 

 

 

56-64 pamokos per dvejus metus

Tikyba

 

 

Etika

 

 

Lietuvių kalba

 

 

Užsienio kalba (1oji )

 

 

Užsienio kalba (2-oji):

 

 

 • Vokiečių kalba

 

 

 • Rusų kalba

 

 

Socialinis ugdymas:

 

 

Istorija

 

 

Geografija

 

 

Matematika

 

 

Informacinės technologijos

 

 

Gamtamokslinis ugdymas:

 

 

Biologija

 

 

Fizika

 

 

Chemija

 

 

Menai, technologijos, integruotas menų ir technologijos kursas:

 

 

 • Dailė

 

 

 • Šokis

 

 

 • Muzika

 

 

 • Teatras

 

 

 • Verslas ir vadyba

 

 

 • Turizmas ir mityba

 

 

 • Statyba ir medžio apdirbimas

 

 

Kūno kultūra

 

 

 • Bendroji kūno kultūra

 

 

Pasirinkta sporto šaka:

 

 

 • Krepšinis

 

 

 • Aerobika

 

 

Iš viso branduolio pamokų skaičius:

 

 

Pasirenkamieji dalykai:

 

 

Ekonomika          

 

 

Braižyba

 

 

Psichologija

 

 

Karjeros planavimas

 

 

Teisės pagrindai

 

 

 

Dalykų moduliai:

 

 

 

II užsienio kalbos

 

 

 

Matematikos

 

 

 

Informacinių technologijų

 

 

 

Fizika

 

 

 

Chemija

 

 

 

Biologija

 

 

 

Istorija

 

 

 

Geografija

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

 

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKŲ IR JŲ KURSŲ LENTELĖ

(savaitinių pamokų skaičius nurodytas dvejiems metams)

 

Bandrasis kursas

Išplėstinis kursas

 

savaitinių pam. sk.

savaitinių pam. sk.

Tikyba

2

–

Etika

2

–

Lietuvių kalba

10

12

Užsienio kalba (1-oji)( privaloma)

6

6

Užsienio kalba (2-oji)

6

6

Istorija

4

6

Geografija

4

6

Matematika

8

9

Informacinės technologijos

2

4

Biologija

4

6

Fizika

4

7

Chemija

4

6

Menai

4

6

Bendroji kūno kultūra

4

8

Mokyklos siūlomi pasirenkamieji dalykai

 

 

Ekonomika

2

 

Braižyba

1

 

Psichologija

1

 

Karjeros planavimas

1

 

Dalykų moduliai:

 

 

II užsienio kalbos

1

 

Matematikos  (A kursui)

1+1

 

Informacinių technologijų

1

 

Fizika

1

 

Chemija

2

 

Biologija

2

 

Istorija

1

 

Geografija

1

 

Kiti

1

 


 
 • Pamokų laikas:
 • 1. 8.00 - 8.45
 • 2. 8.55 - 9.40
 • 3. 9.50 - 10.35
 • 4. 11.15 - 12.00
 • 5. 12.10 - 12.55
 • 6. 13.05 - 13.50
 • 7. 13.55 - 14.40
 • 8. 14.45 - 15.30
 •